Bồn nước inox tân á đứng

Xem tất cả

Bồn nước inox tân á ngang

Xem tất cả

Máy nước nóng năng lượng mặt trời tân á gold

Xem tất cả

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Silver

Xem tất cả

Bình nước nóng lạnh Rossi

Xem tất cả
Bồn nước inox tân á 2500l – đứng Fi 1340
Bồn nước inox tân á 2500l đứng- đường kính 1140
Bồn nước inox 6000l tân á đường kính 1400 +Đường kính : 1420  mm +Chiều cao bồn  : 3935 mm +Chiều rộng chân  : 1520 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox 5000l tân á đường kính 1400 +Đường kính : 1420  mm +Chiều cao bồn  : 3355 mm +Chiều rộng chân  : 1520 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox 4500 lít đứng đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều cao bồn  : 3133 mm +Chiều rộng chân  : 1480 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox 4000 lít đứng đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều cao bồn  : 2795 mm +Chiều rộng chân  : 1480 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 3500 Lít Đứng Đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều cao bồn  : 2518 mm +Chiều rộng chân  : 1480 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 3000 Lít Đứng Đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều cao bồn  : 2980 mm +Chiều rộng chân  : 1315 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox 3000 lít đứng đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều cao bồn  : 2210 mm +Chiều rộng chân  : 1480 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 2000 lít đứng đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều cao bồn  :1945 mm +Chiều rộng chân  : 1315 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 2000l đứng đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều cao bồn  :1787 mm +Chiều rộng chân  : 1480 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 1500 Lít Đứng Đường kính 980 +Đường kính : 980 mm +Chiều cao bồn  :2115 mm +Chiều rộng chân  : 1300 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 1500 Lít Đứng Đường kính 1140 +Đường kính : 1180 mm +Chiều cao bồn  :1515 mm +Chiều rộng chân  : 1130 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 1300 Lít Đứng Đường kính 1030 +Đường kính : 1030 mm +Chiều cao bồn  :1625 mm +Chiều rộng chân  : 1080 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 1200 Lít Đứng Đường kính 980 +Đường kính : 980 mm +Chiều cao bồn  :1495 mm +Chiều rộng chân  : 1020 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 1000L Tân Á Đứng Đường kính 920 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BỒN INOX 1000L ĐỨNG TÂN Á
Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Inox SUS304
Bảo hành: 12 năm
Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
Kích thước:
+Đường kính : 940 mm
+Chiều cao bồn  :1495 mm
+Chiều rộng chân  : 990 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước tân á 6000L ngang đường kính 1400 +Đường kính : 1420  mm +Chiều dài bồn  :3885 mm +Chiều dài chân  : 3400 mm +Chiều rộng chân  : 1500 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 5000 Ngang Đường kính 1420 +Đường kính : 1420  mm +Chiều dài bồn  :3305 mm +Chiều dài chân  : 2800 mm +Chiều rộng chân  : 1500 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 4500L Ngang Đường kính 1360 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :3083 mm +Chiều dài chân  : 2480 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 4000L Ngang Đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :2745 mm +Chiều dài chân  : 2240 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 3500 Ngang Đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :2468 mm +Chiều dài chân  : 1920 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox 3000l ngang đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều dài bồn  :2930 mm +Chiều dài chân  : 2460 mm +Chiều rộng chân  : 1230 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 3000 Ngang Đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :2160 mm +Chiều dài chân  : 1640 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 2500 Ngang Đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều dài bồn  :2445 mm +Chiều dài chân  : 2000 mm +Chiều rộng chân  : 1230 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 2500L Ngang Đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :1913 mm +Chiều dài chân  : 1330 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước tân á 2000l ngang đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều dài bồn  :1895 mm +Chiều dài chân  : 1450 mm +Chiều rộng chân  : 1230 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước tân á 2000L ngang đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :1595 mm +Chiều dài chân  : 1090 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước tân á 1500l ngang đường kính 980 +Đường kính : 980  mm +Chiều dài bồn  : 2065 mm +Chiều dài chân  : 1660 mm +Chiều rộng chân  : 1020 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước tân á 1500l ngang đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều dài bồn  : 1465 mm +Chiều dài chân  : 1090 mm +Chiều rộng chân  : 1230 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 1300L Ngang Đường kính 1030 +Đường kính : 1030  mm +Chiều dài bồn  : 1575 mm +Chiều dài chân  : 1090 mm +Chiều rộng chân  : 1090 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước tân á 1200l ngang đường kính 980 +Đường kính : 980  mm +Chiều dài bồn  : 1445 mm +Chiều dài chân  : 1090 mm +Chiều rộng chân  : 1020 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước tân á 1000l ngang đường kính 920 +Đường kính : 940  mm +Chiều dài bồn  : 1445 mm +Chiều dài chân  : 1090 mm +Chiều rộng chân  : 800 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Máy Nước Nóng NLMT-Dàn Công Nghiệp
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 300L
Bồn nước inox Tân Á 30.000 lít ngang đường kính 2200 +Đường kính : 2200  mm +Chiều dài bồn  :7773 mm +Chiều dài chân  : 7220 mm +Chiều rộng chân  : 2310 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox Tân Á 25.000 lít ngang đường kính 2200 +Đường kính : 2200  mm +Chiều dài bồn  :6550 mm +Chiều dài chân  : 5940 mm +Chiều rộng chân  : 2310 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox Tân Á 20.000 lít ngang đường kính 1700 +Đường kính : 1700  mm +Chiều dài bồn  :8465 mm +Chiều dài chân  : 8150 mm +Chiều rộng chân  : 1810 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox Tân Á 15.000 lít ngang đường kính 1700 +Đường kính : 1700  mm +Chiều dài bồn  :6505 mm +Chiều dài chân  : 5900 mm +Chiều rộng chân  : 1810 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox Tân Á 10.000 lít ngang đường kính 1700 +Đường kính : 1700  mm +Chiều dài bồn  :4405 mm +Chiều dài chân  : 3920 mm +Chiều rộng chân  : 1810 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 10000 Lít Đứng Đường kính 1700 +Đường kính : 1700  mm +Chiều cao bồn  : 4455 mm +Chiều rộng chân  : 1855 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước nhựa tân á 2000l đứng +Chiều cao bồn  :1550 mm +Chiều ngang bồn   : 1370 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm
Bồn nước nhựa tân á 10000l đứng +Chiều cao bồn  :3325 mm +Chiều ngang bồn   : 2085 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 5000l đứng +Chiều cao bồn  :2070 mm +Chiều ngang bồn   : 1875 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 4000l đứng +Chiều cao bồn  :1920 mm +Chiều ngang bồn   : 1755 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 3000l đứng +Chiều cao bồn  :1810 mm +Chiều ngang bồn   : 1560 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 1500l đứng +Chiều cao bồn  :1400 mm +Chiều ngang bồn   : 1245 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 1000l đứng +Chiều cao bồn  :1230 mm +Chiều ngang bồn   : 1100 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 700l đứng +Chiều cao bồn  :1040 mm +Chiều ngang bồn   : 975 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm
Bồn nước nhựa tân á 500l đứng +Chiều cao bồn  :940 mm +Chiều ngang bồn   : 900 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 400l đứng +Chiều cao bồn  :965 mm +Chiều ngang bồn   : 790 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 300l đứng +Chiều cao bồn  :840 mm +Chiều ngang bồn   : 735 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
BỒN NHỰA VUÔNG 1000L TÂN Á +Chiều cao bồn  : 632 mm +Chiều ngang bồn   : 1000 mm + Chiều dài bồn : 1803 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm     
BỒN NƯỚC NHỰA 500L TÂN Á – VUÔNG +Chiều cao bồn  :426 mm +Chiều ngang bồn   : 1000 mm + Chiều dài bồn : 1421 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 2000l ngang +Chiều cao bồn  : 1290 mm +Chiều ngang bồn   : 1255 mm + Chiều dài bồn : 1815  mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 1500l ngang +Chiều cao bồn  : 1165 mm +Chiều ngang bồn   : 1130 mm + Chiều dài bồn : 1665 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 1000l ngang +Chiều cao bồn  : 1025 mm +Chiều ngang bồn   : 990 mm + Chiều dài bồn : 1455 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm:5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 700l ngang +Chiều cao bồn  : 950 mm +Chiều ngang bồn   : 880 mm + Chiều dài bồn : 1320 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 500l ngang +Chiều cao bồn  : 860 mm +Chiều ngang bồn   : 800 mm + Chiều dài bồn : 1145 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 400l ngang +Chiều cao bồn  : 800 mm +Chiều ngang bồn   : 740 mm + Chiều dài bồn : 1090 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm: 5 năm  
Bồn nước nhựa tân á 300l ngang +Chiều cao bồn  : 700 mm +Chiều ngang bồn   : 640 mm + Chiều dài bồn : 1040 mm  - Kết cấu nhựa 3 lớp giúp tăng khả năng chống ăn mòn , chịu va đập  - Đa dạng về mẫu mã , dung tích , kiểu dáng . - Bồn công nghiệp dung tích lớn 10000l  - Bảo hành sản phẩm:5 năm  
Máy nước nóng năng lượng mặt trời tân á gold s- 58-30

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 2605 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời tân á gold- s 240l +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 2010 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 
Máy nước nóng năng lượng mặt trời tân á gold s 200l +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 1750 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy nước nóng năng lượng mặt trời tân á gold s – 180l +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 1520 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy nước nóng năng lượng mặt trời tân á gold s 160l +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 1370 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-S 58-15 +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 1290 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-S 58-14 +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 1210 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-58-30 +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 2605 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-58-24 +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 2010 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-58-21 +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 1750 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-58-18 +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 1520 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-58-16 +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 1370 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-58-15 +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 1290 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-58-14 +Chiều Dài  : 2000 mm +Chiều Rộng   : 1210 mm + Chiều Cao  : 1160 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-47-24 +Chiều Dài  : 1790 mm +Chiều Rộng   : 1760 mm + Chiều Cao  : 1060 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy Nước Nóng NLMT GOLD TA-GO-47-21 +Chiều Dài  : 1790 mm +Chiều Rộng   : 1550 mm + Chiều Cao  : 1060 mm  - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt .  - Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu . - Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời .   
Máy nước nóng năng lượng mặt trời tân á 8 – 260l

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1780 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 230l tân á 8

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1620 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy nước nóng năng lượng 200l tân á 8

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1540 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180l tân á 8

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1460 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160l tân á 8

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1780 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140l tân á 8

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1620 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT DIAMOND TA-Di 58-15

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1540 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT DIAMOND TA-Di 58-14

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1460 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si-S 58-30

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 2605 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si-S 58-24

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 2010 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si-S 58-21

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1750 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si-S 58-18

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1520 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si-S 58-16

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1370 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si-S 58-15

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1290 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si-S 58-14

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1210 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si 58-30

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 2605 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si 58-24

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 2010 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si 58-21

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1750 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si 58-18

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1520 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si 58-16

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1370 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si 58-15

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1290 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si 58-14

+Chiều Dài  : 2000 mm

+Chiều Rộng   : 1210 mm

+ Chiều Cao  : 1160 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si 47-24

+Chiều Dài  : 1790 mm

+Chiều Rộng   : 1760 mm

+ Chiều Cao  : 1060 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

 

Máy Nước Nóng NLMT SILVER TA-Si 47-21

+Chiều Dài  : 1790 mm

+Chiều Rộng   : 1550 mm

+ Chiều Cao  : 1060 mm

 - Ống thủy tinh chân không hấp thụ 98% nhiệt . 

- Lớp bảo ổn giữ nhiệt lâu .

- Ruột bình bảo ổn tráng men kim cương nhận tạo siêu bền, bảo hành trọn đời . 

 

Bình nước nóng rossi Arte 15SQ
Bình nước nóng công nghiệp ROSSI IS 100 Lít -  Dung tích: 100 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt sử dụng nguyên liệu INCOLOY  840 siêu bền  + Hệ thống an toàn đồng bộ 
Bình nước nóng công nghiệp ROSSI IS 50 Lít -  Dung tích: 50 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt sử dụng nguyên liệu INCOLOY  840 siêu bền  + Hệ thống an toàn đồng bộ 
Bình nước nóng Rossi HQ- PRO 30L -  Dung tích: 30 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi HQ- PRO 20L -  Dung tích: 20 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi HQ- PRO 15L -  Dung tích: 15 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi DI PRO- 30Lít -  Dung tích: 30 lít -  Bảo hành: 7 năm   + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi DI PRO- 20 Lít -  Dung tích: 20 lít -  Bảo hành: 7 năm   + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi DI PRO- 15 Lít -  Dung tích: 15 lít -  Bảo hành: 7 năm   + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi Ti – An toàn và kinh tế 30 lít -  Dung tích: 30 lít -  Bảo hành: 84 tháng  + Ruột bình tráng TITANIUM . + Hệ thống an toàn đồng bộ . 
Bình nước nóng Rossi Ti – An toàn và kinh tế 20 lít -  Dung tích: 20 lít -  Bảo hành: 84 tháng  + Ruột bình tráng TITANIUM . + Hệ thống an toàn đồng bộ . 
Bình nước nóng Rossi Ti – An toàn và kinh tế 15 lít -  Dung tích: 15 lít -  Bảo hành: 84 tháng  + Ruột bình tráng TITANIUM . + Hệ thống an toàn đồng bộ . 
Bình nước nóng Rossi Arte 30SQ -  Dung tích: 30 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt hiệu suất . + Thanh MAGIE chống đóng cặn . + Hệ thống an toàn đồng bộ . 
Bình nước nóng Rossi Arte 20SQ -  Dung tích: 20 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt hiệu suất . + Thanh MAGIE chống đóng cặn . + Hệ thống an toàn đồng bộ . 
Bình nước nóng Rossi HQ- Chịu áp lực cao 15 Lít -  Dung tích: 15 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt hiệu suất . + Thanh MAGIE chống đóng cặn . + Hệ thống an toàn đồng bộ . 
Bình nước nóng Rossi Di 30L -  Dung tích: 30 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt kép tiết kiệm điện năng . + Ruột bình bảo ôn tráng men kim cương nhân tạo , siêu bền . + Hệ thống an toàn đồng bộ . 
Bể Phốt Thông Minh Đại Thành 1000l - Mã hiệu : RB 807P - Quy cách : Bồn Tắm thắng có matxa . - Bảo hành : 1 năm  + Nguyên liệu tấm nhựa Acrylic có độ bóng cao . + Máy bơm tiêu chuẩn châu âu  .
Bồn tự hoại Đại Thành 1500l - Mã hiệu : RB 806P - Quy cách : Bồn Tắm thắng có matxa . - Bảo hành : 1 năm  + Nguyên liệu tấm nhựa Acrylic có độ bóng cao . + Máy bơm tiêu chuẩn châu âu  .
Bồn tự hoại đại thành 2000L - Mã hiệu : RB 804P - Quy cách : Bồn Tắm góc có matxa đôi . - Bảo hành : 1 năm  + Nguyên liệu tấm nhựa Acrylic có độ bóng cao . + Máy bơm tiêu chuẩn châu âu  .
Bồn Tự Hoại Đại Thành - Mã hiệu : RB 803P - Quy cách : Bồn Tắm góc có matxa đôi . - Bảo hành : 1 năm  + Nguyên liệu tấm nhựa Acrylic có độ bóng cao . + Máy bơm tiêu chuẩn châu âu  .
Bồn tự hoại đại thành1500l -  Mã hiệu : 500 - Quy cách : Không bơm  -  Bảo hành: 7 năm + Biến trở điện từ , tự ngắt khi quá tài nhiệt . + Điều khiển điện tử . + Hệ thống an toàn đồng bộ.
Bồn tự hoại đại thành 2000l -  Mã hiệu : 450P - Quy cách : Có bơm  -  Bảo hành: 7 năm + Biến trở điện từ , tự ngắt khi quá tài nhiệt . + Điều khiển điện tử . + Hệ thống an toàn đồng bộ.
Bồn tự hoại Đại Thành 1000l -  Mã hiệu : 450 - Quy cách : Không bơm  -  Bảo hành: 7 năm + Biến trở điện từ , tự ngắt khi quá tài nhiệt . + Điều khiển điện tử . + Hệ thống an toàn đồng bộ.
Máy lọc nước r.o tân á arte 08 cấp lọc Nguồn điện : 220V Công suất : 370W (0,5 HP) Lưu lượng : 25L/ phút Cột áp H : 30 m Hút sâu : 8m - Cánh bơm : làm bằng chất liệu đồng nguyên chất , hoạt động bền bỉ trong quá trình sử dụng . - Dải công suất thông dụng . - Bơm chân không tư động : 125, 350, 550, 750 (W)  
Máy lọc nước r.o tân á arte 07 cấp lọc Nguồn điện : 220V Công suất : 370W (0,5 HP) Lưu lượng : 30L/ phút Cột áp H : 35 m Hút sâu : 8m - Cánh bơm : làm bằng chất liệu đồng nguyên chất , hoạt động bền bỉ trong quá trình sử dụng . - Dải công suất thông dụng . - Bơm đa năng : 370, 600, 750 (W)
Máy lọc nước r.o tân á arte 9 cấp lọc Nguồn điện : 220V Công suất : 370W (0,5 HP) Lưu lượng : 30L/ phút Cột áp H : 35 m Hút sâu : 8m - Cánh bơm : làm bằng chất liệu đồng nguyên chất , hoạt động bền bỉ trong quá trình sử dụng .  
Máy lọc nước r.o tân á arte 6 cấp lọc Nguồn điện : 220V Công suất : 370W (0,5 HP) Lưu lượng : 35L/ phút Cột áp H : 33 m Hút sâu : 9m - Cánh bơm : làm bằng chất liệu nhựa PPO đảm bảo độ bền và ổn định trong quá trình sử dụng .
Vòi tường Rossi R803C2 - Mã hiệu : R803C2 - Quy cách : VÒI TƯỜNG    - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi tường Rossi R802C2 - Mã hiệu : R802C2 - Quy cách : VÒI TƯỜNG    - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi tường Rossi R801C2 - Mã hiệu : R801C2 - Quy cách : VÒI TƯỜNG    - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi chậu Rossi R803C1 - Mã hiệu : R803C1 - Quy cách : VÒI CHẬU   - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi chậu Rossi R802C1 - Mã hiệu : R802C1 - Quy cách : VÒI CHẬU   - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi chậu Rossi R801C1 - Mã hiệu : R801C1 - Quy cách : VÒI CHẬU   - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi chậu Rossi R602C1 - Mã hiệu : R602C1 - Quy cách : VÒI CHẬU   - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi 1 chân Rossi R902V1 - Mã hiệu : R902V1 - Quy cách : VÒI 1 CHÂN  - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi 1 chân Rossi R901V1 - Mã hiệu : R901V1 - Quy cách : VÒI 1 CHÂN  - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi 1 chân Rossi R803V1 - Mã hiệu : R803V1 - Quy cách : VÒI 1 CHÂN  - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi 1 chân Rossi R802V1 - Mã hiệu : R802V1 - Quy cách : VÒI 1 CHÂN  - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi 1 chân Rossi R801V1 - Mã hiệu : R801V1 - Quy cách : VÒI 1 CHÂN  - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi 1 chân Rossi R701V1 - Mã hiệu : R701V1 - Quy cách : VÒI 1 CHÂN  - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi 1 chân Rossi R602V1 - Mã hiệu : R602V1 - Quy cách : VÒI 1 CHÂN  - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi 1 chân Rossi R601V1 - Mã hiệu : R601V1 - Quy cách : VÒI 1 CHÂN  - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
Vòi 2 chân Rossi R803V2 - Mã hiệu : R803V2 - Quy cách : VÒI 2 CHÂN  - Bảo hành : 2 năm  + Tiêu chuẩn Châu Âu + Linh kiện chính hãng Tay Ban Nha  + Thành Phần Đồng chiếm 59% giúp tối ưu hóa tuổi thọ SP + Lớp mạ với thành phần Nickel 7 µm, Chrome (Cr) dày 0,4 µm tăng sang trọng , cao cấp của SP .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA31 - Mã hiệu : RA 31 - Kích thước :  445 x 360 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA24 - Mã hiệu : RA 24 - Kích thước :  800 x 470 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA23 - Mã hiệu : RA 23 - Kích thước :  730 x 405 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA22 - Mã hiệu : RA 22 - Kích thước :  800 x 440 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA21 - Mã hiệu : RA 21 - Kích thước :  695 x 385 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA20 - Mã hiệu : RA 20 - Kích thước :  1005 x 500 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
Chậu rửa bát inox rossi ra12 - Mã hiệu : RA 12 - Kích thước :  710 x 460 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA11 - Mã hiệu : RA 11 - Kích thước :  810 x 470 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA10 - Mã hiệu : RA 10 - Kích thước :  990 x 510 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA06 - Mã hiệu : RA 06 - Kích thước :  1045 x 450 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
Chậu rửa bát inox tân á ta-03 - Mã hiệu : RA 03 - Kích thước :  1005 x 465 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE92 - Mã hiệu : RE 92 - Kích thước :  920 x 450 x 230 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE90 - Mã hiệu : RE 90 - Kích thước :  810 x 430 x 240 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE63 - Mã hiệu : RE 63 - Kích thước :  710 x 460 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE62 - Mã hiệu : RE 62 - Kích thước :  710 x 460 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
Chậu rửa Rossi RE 320
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RX85 - Mã hiệu : RX 88 - Kích thước :  520 x 420 x 230 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RX84 - Mã hiệu : RX 84 - Kích thước :  820 x 470 x 240 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RA83 - Mã hiệu : RA 83 - Kích thước :  1005 x 470 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RA82 - Mã hiệu : RA 82 - Kích thước :  710 x 460 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RX81 - Mã hiệu : RX 81 - Kích thước :  860 x 450 x 210 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RX80 - Mã hiệu : RX 80 - Kích thước :  800 x 430 x 210 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
Máy lọc nước R.O thông minh ( TA- Smart) -  Mã hiệu : TA - Smart - Số lõi  : 4 + Màng lọc RO chất lượng cao + Máy bơm nước đa chức năng Hút – Đẩy
Máy lọc nước R.O Tân Á 09 cấp lọc (có vỏ inox) -  Mã hiệu : TA - Eco -09.D - Số lõi  : 9 + Màng lọc RO chất lượng cao + Máy bơm nước đa chức năng Hút – Đẩy  
Máy lọc nước R.O Tân Á 08 cấp lọc (có vỏ inox) -  Mã hiệu : TA - Eco -08.D - Số lõi  : 8 + Màng lọc RO chất lượng cao + Máy bơm nước đa chức năng Hút – Đẩy  
Máy lọc nước R.O Tân Á 07 cấp lọc (có vỏ inox) -  Mã hiệu : TA - Eco -07.D - Số lõi  : 7 + Màng lọc RO chất lượng cao + Máy bơm nước đa chức năng Hút – Đẩy