Bình nước nóng rossi Arte 15SQ
Bình nước nóng công nghiệp ROSSI IS 100 Lít -  Dung tích: 100 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt sử dụng nguyên liệu INCOLOY  840 siêu bền  + Hệ thống an toàn đồng bộ 
Bình nước nóng công nghiệp ROSSI IS 50 Lít -  Dung tích: 50 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt sử dụng nguyên liệu INCOLOY  840 siêu bền  + Hệ thống an toàn đồng bộ 
Bình nước nóng Rossi HQ- PRO 30L -  Dung tích: 30 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi HQ- PRO 20L -  Dung tích: 20 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi HQ- PRO 15L -  Dung tích: 15 lít -  Bảo hành: 7 năm + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi DI PRO- 30Lít -  Dung tích: 30 lít -  Bảo hành: 7 năm   + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi DI PRO- 20 Lít -  Dung tích: 20 lít -  Bảo hành: 7 năm   + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi DI PRO- 15 Lít -  Dung tích: 15 lít -  Bảo hành: 7 năm   + Thanh gia nhiệt tráng men Bảo hành vĩnh viễn . + Ruột bình bảo ôn tráng men Kim cương nhân tạo, siêu bền  + Tiết kiệm 15% điện năng 
Bình nước nóng Rossi Ti – An toàn và kinh tế 30 lít -  Dung tích: 30 lít -  Bảo hành: 84 tháng  + Ruột bình tráng TITANIUM . + Hệ thống an toàn đồng bộ .