Máy lọc nước R.O Tân Á 09 cấp lọc (có vỏ inox) -  Mã hiệu : TA - Eco -09.D - Số lõi  : 9 + Màng lọc RO chất lượng cao + Máy bơm nước đa chức năng Hút – Đẩy  
Máy lọc nước R.O Tân Á 08 cấp lọc (có vỏ inox) -  Mã hiệu : TA - Eco -08.D - Số lõi  : 8 + Màng lọc RO chất lượng cao + Máy bơm nước đa chức năng Hút – Đẩy  
Máy lọc nước R.O Tân Á 07 cấp lọc (có vỏ inox) -  Mã hiệu : TA - Eco -07.D - Số lõi  : 7 + Màng lọc RO chất lượng cao + Máy bơm nước đa chức năng Hút – Đẩy  
Máy lọc nước R.O Tân Á 06 cấp lọc (có vỏ inox) -  Mã hiệu : TA - Eco -06.D - Số lõi  : 6   + Màng lọc RO chất lượng cao + Máy bơm nước đa chức năng Hút – Đẩy