Bồn nước inox tân á 2500l – đứng Fi 1340
Bồn nước inox tân á 2500l đứng- đường kính 1140
Bồn nước inox 6000l tân á đường kính 1400 +Đường kính : 1420  mm +Chiều cao bồn  : 3935 mm +Chiều rộng chân  : 1520 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox 5000l tân á đường kính 1400 +Đường kính : 1420  mm +Chiều cao bồn  : 3355 mm +Chiều rộng chân  : 1520 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox 4500 lít đứng đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều cao bồn  : 3133 mm +Chiều rộng chân  : 1480 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox 4000 lít đứng đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều cao bồn  : 2795 mm +Chiều rộng chân  : 1480 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 3500 Lít Đứng Đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều cao bồn  : 2518 mm +Chiều rộng chân  : 1480 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 3000 Lít Đứng Đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều cao bồn  : 2980 mm +Chiều rộng chân  : 1315 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox 3000 lít đứng đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều cao bồn  : 2210 mm +Chiều rộng chân  : 1480 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 2000 lít đứng đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều cao bồn  :1945 mm +Chiều rộng chân  : 1315 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền