Bồn nước inox tân á 2500l – đứng Fi 1340
Bồn nước inox tân á 2500l đứng- đường kính 1140
Máy Nước Nóng NLMT-Dàn Công Nghiệp
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 300L
Bồn nước inox Tân Á 30.000 lít ngang đường kính 2200 +Đường kính : 2200  mm +Chiều dài bồn  :7773 mm +Chiều dài chân  : 7220 mm +Chiều rộng chân  : 2310 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox Tân Á 25.000 lít ngang đường kính 2200 +Đường kính : 2200  mm +Chiều dài bồn  :6550 mm +Chiều dài chân  : 5940 mm +Chiều rộng chân  : 2310 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox Tân Á 20.000 lít ngang đường kính 1700 +Đường kính : 1700  mm +Chiều dài bồn  :8465 mm +Chiều dài chân  : 8150 mm +Chiều rộng chân  : 1810 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox Tân Á 15.000 lít ngang đường kính 1700 +Đường kính : 1700  mm +Chiều dài bồn  :6505 mm +Chiều dài chân  : 5900 mm +Chiều rộng chân  : 1810 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox Tân Á 10.000 lít ngang đường kính 1700 +Đường kính : 1700  mm +Chiều dài bồn  :4405 mm +Chiều dài chân  : 3920 mm +Chiều rộng chân  : 1810 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước tân á 6000L ngang đường kính 1400 +Đường kính : 1420  mm +Chiều dài bồn  :3885 mm +Chiều dài chân  : 3400 mm +Chiều rộng chân  : 1500 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền