Bồn tắm matxa

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bể Phốt Thông Minh Đại Thành 1000l - Mã hiệu : RB 807P - Quy cách : Bồn Tắm thắng có matxa . - Bảo hành : 1 năm  + Nguyên liệu tấm nhựa Acrylic có độ bóng cao . + Máy bơm tiêu chuẩn châu âu  .
Bồn tự hoại Đại Thành 1500l - Mã hiệu : RB 806P - Quy cách : Bồn Tắm thắng có matxa . - Bảo hành : 1 năm  + Nguyên liệu tấm nhựa Acrylic có độ bóng cao . + Máy bơm tiêu chuẩn châu âu  .
Bồn tự hoại đại thành 2000L - Mã hiệu : RB 804P - Quy cách : Bồn Tắm góc có matxa đôi . - Bảo hành : 1 năm  + Nguyên liệu tấm nhựa Acrylic có độ bóng cao . + Máy bơm tiêu chuẩn châu âu  .
Bồn Tự Hoại Đại Thành - Mã hiệu : RB 803P - Quy cách : Bồn Tắm góc có matxa đôi . - Bảo hành : 1 năm  + Nguyên liệu tấm nhựa Acrylic có độ bóng cao . + Máy bơm tiêu chuẩn châu âu  .