Chậu rửa Rossi - EXPORT

Hiển thị tất cả 5 kết quả

CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE92 - Mã hiệu : RE 92 - Kích thước :  920 x 450 x 230 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE90 - Mã hiệu : RE 90 - Kích thước :  810 x 430 x 240 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE63 - Mã hiệu : RE 63 - Kích thước :  710 x 460 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE62 - Mã hiệu : RE 62 - Kích thước :  710 x 460 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE61 - Mã hiệu : RE 61 - Kích thước :  800 x 440 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .