Chậu rửa Rossi RE 320
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RX85 - Mã hiệu : RX 88 - Kích thước :  520 x 420 x 230 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RX84 - Mã hiệu : RX 84 - Kích thước :  820 x 470 x 240 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RA83 - Mã hiệu : RA 83 - Kích thước :  1005 x 470 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RA82 - Mã hiệu : RA 82 - Kích thước :  710 x 460 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RX81 - Mã hiệu : RX 81 - Kích thước :  860 x 450 x 210 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA CAO CẤP ROSSI 304 RX80 - Mã hiệu : RX 80 - Kích thước :  800 x 430 x 210 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE92 - Mã hiệu : RE 92 - Kích thước :  920 x 450 x 230 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE90 - Mã hiệu : RE 90 - Kích thước :  810 x 430 x 240 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE63 - Mã hiệu : RE 63 - Kích thước :  710 x 460 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .