Bồn nước tân á 6000L ngang đường kính 1400 +Đường kính : 1420  mm +Chiều dài bồn  :3885 mm +Chiều dài chân  : 3400 mm +Chiều rộng chân  : 1500 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 5000 Ngang Đường kính 1420 +Đường kính : 1420  mm +Chiều dài bồn  :3305 mm +Chiều dài chân  : 2800 mm +Chiều rộng chân  : 1500 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 4500L Ngang Đường kính 1360 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :3083 mm +Chiều dài chân  : 2480 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 4000L Ngang Đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :2745 mm +Chiều dài chân  : 2240 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 3500 Ngang Đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :2468 mm +Chiều dài chân  : 1920 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước inox 3000l ngang đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều dài bồn  :2930 mm +Chiều dài chân  : 2460 mm +Chiều rộng chân  : 1230 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 3000 Ngang Đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :2160 mm +Chiều dài chân  : 1640 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 2500 Ngang Đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều dài bồn  :2445 mm +Chiều dài chân  : 2000 mm +Chiều rộng chân  : 1230 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước Inox 2500L Ngang Đường kính 1340 +Đường kính : 1360  mm +Chiều dài bồn  :1913 mm +Chiều dài chân  : 1330 mm +Chiều rộng chân  : 1430 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền
Bồn nước tân á 2000l ngang đường kính 1140 +Đường kính : 1180  mm +Chiều dài bồn  :1895 mm +Chiều dài chân  : 1450 mm +Chiều rộng chân  : 1230 mm  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  - Bảo hành sản phẩm: 12 năm  - Vật liệu INOX siêu bền