Bình nước nóng Rossi - Titanium

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bình nước nóng Rossi Ti – An toàn và kinh tế 30 lít -  Dung tích: 30 lít -  Bảo hành: 84 tháng  + Ruột bình tráng TITANIUM . + Hệ thống an toàn đồng bộ . 
Bình nước nóng Rossi Ti – An toàn và kinh tế 20 lít -  Dung tích: 20 lít -  Bảo hành: 84 tháng  + Ruột bình tráng TITANIUM . + Hệ thống an toàn đồng bộ . 
Bình nước nóng Rossi Ti – An toàn và kinh tế 15 lít -  Dung tích: 15 lít -  Bảo hành: 84 tháng  + Ruột bình tráng TITANIUM . + Hệ thống an toàn đồng bộ .