Bồn tự hoại đại thành

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bồn tự hoại đại thành1500l -  Mã hiệu : 500 - Quy cách : Không bơm  -  Bảo hành: 7 năm + Biến trở điện từ , tự ngắt khi quá tài nhiệt . + Điều khiển điện tử . + Hệ thống an toàn đồng bộ.
Bồn tự hoại đại thành 2000l -  Mã hiệu : 450P - Quy cách : Có bơm  -  Bảo hành: 7 năm + Biến trở điện từ , tự ngắt khi quá tài nhiệt . + Điều khiển điện tử . + Hệ thống an toàn đồng bộ.
Bồn tự hoại Đại Thành 1000l -  Mã hiệu : 450 - Quy cách : Không bơm  -  Bảo hành: 7 năm + Biến trở điện từ , tự ngắt khi quá tài nhiệt . + Điều khiển điện tử . + Hệ thống an toàn đồng bộ.