CHẬU RỬA ROSSI EXPORT RE62 - Mã hiệu : RE 62 - Kích thước :  710 x 460 x 220 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA31 - Mã hiệu : RA 31 - Kích thước :  445 x 360 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA24 - Mã hiệu : RA 24 - Kích thước :  800 x 470 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA23 - Mã hiệu : RA 23 - Kích thước :  730 x 405 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA22 - Mã hiệu : RA 22 - Kích thước :  800 x 440 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA21 - Mã hiệu : RA 21 - Kích thước :  695 x 385 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA20 - Mã hiệu : RA 20 - Kích thước :  1005 x 500 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
Chậu rửa bát inox rossi ra12 - Mã hiệu : RA 12 - Kích thước :  710 x 460 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA11 - Mã hiệu : RA 11 - Kích thước :  810 x 470 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .
CHẬU RỬA ROSSI ECO RA10 - Mã hiệu : RA 10 - Kích thước :  990 x 510 x 180 - Bảo hành : 1 năm  + Phun chống ồn . + Đa dạng mẫu mã . + An toàn cho người sử dụng .